"Я МАЮ ПРАВО!" - ПРОЕКТ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Виконати рішення суду:
місія можлива, місія важлива
Виконання судового рішення, як завершальна стадія судового провадження, є невід'ємним елементом права на судовий захист, передбаченого статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Практика Європейського суду з прав людини (справи «Юрій Миколайович Іванов проти України», «Горнсбі проти Греції»), говорить про те, що право на справедливий суд є ілюзорним у разі, коли правова система держави допускає, щоб судове рішення залишалося невиконаним.

В Україні реорганізація системи виконання судових рішень є стратегічним напрямом судової реформи та одним із пріоритетів у роботі Уряду. А впровадження дієвих стимулів для добровільного виконання судових рішень та створення єдиного механізму функціонування системи органів примусового виконання рішень – її важливими складовими.
У чому проблема?

Конституцією України передбачено, що судове рішення є обов'язковим до виконання, а держава забезпечує його виконання у визначеному законом порядку.

Протягом останніх років рівень виконання судових рішень виріс у декілька разів – з 5-6% до 18%, однак все ще залишається достатньо низьким. Для порівняння – середній рівень виконання рішень національних судів в країнах ЄС становить 50-70%.

Рівень виконання судових рішень зріс до 18%. Це, зрозуміло, ще не той показник, яким можна пишатися, але ми збільшили у кілька разів рівень виконання судових рішень і рухаємося до середньоєвропейського рівня виконання судових рішень - це більше 50% від тих рішень, які виносяться українськими судами

Павло Петренко
Міністр юстиції України
Європейський суд з прав людини неодноразово зазначав, що проблема невиконання рішень національних судів в Україні має системний характер (справи «Бурмич та інші проти України», «Юрій Миколайович Іванов проти України»).

Системне невиконання судових рішень призводить до зниження довіри населення до органів судової влади, а також посилює переконання про те, що вирішити проблеми, використовуючи правові інструменти, майже неможливо. Все це призводить до того, що громадяни зневірюються у можливості реального захисту їх прав і свобод, адже вони зацікавлені не лише в отриманні судового рішення на свою користь, а у реальному його виконанні.

Цю проблему можна вирішити шляхом добровільного виконання судового рішення особою, не на користь якої винесено рішення суду, або, у разі невиконання нею рішення добровільно, ефективним виконанням рішення у примусовому порядку.

Добровільне виконання – низка переваг для особи, не на користь якої винесено рішення суду:

Майнова вигода:

Можливість уникнути стягнення виконавчого збору
– щодо рішень майнового характеру – 10% від суми, що підлягає стягненню;

Приклад: Ви отримали рішення суду про стягнення заборгованості за яким маєте заплатити іншій стороні 10 000 грн. У випадку добровільного виконання рішення Вам не доведеться сплачувати крім суми, визначеної судом, ще й виконавчий збір у розмірі 1 000 грн.

– щодо рішень немайнового характеру – два мінімальних розміри заробітної плати* з боржника – фізичної особи або чотири мінімальних розміри заробітної плати з боржника – юридичної особи;

Відсутність ризику застосування арешту і вилучення майна (коштів)

Згідно із законом, для забезпечення реального виконання рішення суду виконавець накладає арешт на майно (кошти) боржника під час відкриття виконавчого провадження та не пізніше наступного робочого дня після виявлення майна.

Приклад: Ви НЕ виконали рішення суду добровільно й інша сторона спору звернулася до виконавця для виконання рішення у примусовому порядку. Виконавець виявив, що у Вашій власності знаходиться автомобіль й наклав арешт на нього. Автомобіль буде перебувати на штрафмайданчику впровдовж строку, визначеного виконавцем.

*у 2018 році розмір мінімальної заробітної плати становить 3 723 грн.
Свобода дій:

Можливість уникнути додаткових обмежень** щодо:
– виїзду за межі України
– керування транспортними засобами
– користування зброєю та полювання
– участі у прийнятті рішення про виїзд дитини за кордон.

**застосовується при стягненні заборгованості по аліментах

Приклад: Ви НЕ сплачуєте аліменти, внаслідок чого утворилася заборгованість більше 6 місяців (сукупно). У такому разі державний виконавець виносить вмотивовані постанови про застосування вказаних обмежень, які діють до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі.
Репутаційна вигода:
Відсутність перспективи потрапити до Єдиного реєстру боржників, дані якого є відкритими та розміщуються на офіційному веб-сайті Мін'юсту, а також широко цитуються ЗМІ.

Слід пам'ятати, що Реєстр містить, зокрема, інформацію про прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дату народження боржника — фізичної особи, а також категорію стягнення (аліменти, штраф тощо).


Як виконати рішення суду добровільно?
За загальним правилом, рішення суду виконується після набрання ним законної сили. Особа може виконати рішення суду добровільно:

– з моменту набрання рішенням суду законної сили;

– до моменту надходження виконавчого листа до державного або приватного виконавця та відкриття виконавчого провадження.

Раніше Законом України «Про виконавче провадження» (далі – Закон) було передбачено строк для самостійного виконання рішення – до 7 днів з моменту винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, але зараз такого порядку немає.

На сьогодні Законом передбачено, що за рішенням немайнового характеру виконавець у постанові про відкриття виконавчого провадження зазначає про необхідність виконання боржником рішення протягом 10 робочих днів (крім рішень, що підлягають негайному виконанню).

Крім того, існує порядок добровільного виконання рішень про стягнення періодичних платежів. Так, згідно із Законом виконавчий документ про стягнення періодичних платежів може бути самостійно надісланий стягувачем безпосередньо підприємству, установі, організації, фізичній особі – підприємцю, фізичній особі, які виплачують боржнику відповідно заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи.

Світлана Глущенко
Заступник Міністра юстиції України з питань виконавчої служби
Ми плануємо створити таку мотиваційну систему, за якої врегулювання спорів відбуватиметься без звернення до ДВС. Головні інструменти – це правопросвітницька кампанія, формування позитивного іміджу Державної виконавчої служби та приватних виконавців, врегулювання системи адміністрування діяльності експертів-медіаторів, а також створення альтернативних механізмів та інститутів - інституту згоди на виконання рішень та механізму альтернативних можливостей виконання рішень.
Що робити, якщо судове рішення не виконується добровільно?
У такому випадку рішення суду можна виконати примусово – в рамках виконавчого провадження. Сторони спору набувають нового статусу: особа, яка виграла справу, стає стягувачем, а та, не на користь якої винесено рішення суду – боржником.

Примусове виконання судових рішень здійснюється органами державної виконавчої служби, а в окремих випадках – приватними виконавцями у порядку, встановленому законом.

Виконавчі дії провадяться за місцем проживання, перебування, роботи боржника або за місцезнаходженням його майна.
Алгоритм примусового виконання рішення суду
1. звернутися до суду, який розглядав справу із заявою про видачу виконавчого листа
2. подати заяву з копією квитанції про сплату авансового внеску до ДВС або приватного виконавця
3. виконавець починає примусове виконання рішення суду
Які документи необхідні для примусового виконання рішення суду?

Виконання судового рішення у примусовому порядку здійснюється на підставі виконавчого документа, виданого судом, який розглядав справу як суд першої інстанції. Виконавчим документом може бути: виконавчий лист, судовий наказ, а в окремих випадках й ухвала суду.

Виконавчі документи можуть бути пред'явлені до примусового виконання протягом трьох років:

– з наступного дня після набрання рішенням суду законної сили;

– з наступного дня після його прийняття, якщо рішення суду підлягає негайному виконанню.

Виконавчий документ про стягнення періодичних платежів у справах про стягнення аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я, втрати годувальника може бути пред'явлено до виконання протягом усього періоду, на який присуджені платежі.

Сьогодні оформлення і видача виконавчих документів здійснюється в паперовій формі судом, який ухвалив відповідне рішення.

Однак, процесуальним законодавством передбачено, що виконавчі листи викладаються в електронній формі з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, яка поки що не запущена.
Рішення суду, які виконуються негайно
В окремих категоріях цивільних та адміністративних справ рішення допускаються до негайного виконання або підлягають такому виконанню до набрання ними законної сили, тобто відразу після їх ухвалення.

Що таке авансовий внесок і як його сплатити?
Важливим моментом виконання рішення суду у примусовому порядку є обов'язок стягувача перед поданням заяви про відкриття виконавчого провадження сплатити авансовий внесок.

Кожен стягувач зобов'язаний здійснювати авансування витрат на проведення виконавчих дій по виконанню рішення суду, винесеного на його користь, окрім випадків коли за законом він звільнений від сплати авансового внеску.

Авансування цих витрат є обов'язковим і здійснюється у два етапи:
– шляхом сплати авансового внеску при поданні заяви про примусове виконання рішення;
– шляхом додаткового авансування витрат виконавчого провадження у разі недостатності коштів авансового внеску для вчинення подальших виконавчих дій.

Розмір авансового внеску становить: 2% суми, що підлягає стягненню, але не більше 10 мінімальних розмірів заробітної плати, а за рішенням немайнового характеру та рішень про забезпечення позову – у розмірі 1 мінімального розміру заробітної плати з боржника-фізичної особи та в розмірі 2 мінімальних розмірів заробітної плати з боржника-юридичної особи.

Законодавство встановлює окремі випадки звільнення від сплати авансового внеску.
Реквізити для сплати авансового внеску:
Що таке виконавчий збір та які його розміри?
Виконавчий збір – це збір, що справляється за примусове виконання рішення органами державної виконавчої служби. Виконавчий збір стягується з боржника до Державного бюджету України у таких розмірах:

– щодо рішень майнового характеру – у розмірі 10% суми, що фактично стягнута, повернута, або вартості майна боржника, переданого стягувачу за виконавчим документом.

– щодо рішень немайнового характеру – у розмірі двох мінімальних розмірів заробітної плати з боржника - фізичної особи і в розмірі чотирьох мінімальних розмірів заробітної плати з боржника - юридичної особи.

В окремих випадках, встановлених законом, виконавчий збір не стягується.
Приватні виконавці – новий елемент системи виконавчого провадження
Із січня 2017 року в Україні почала діяти змішана система виконавчого провадження. Від того часу виконувати рішення суду можуть не тільки державні, але й приватні виконавці.
Минулого року Мін'юст запровадив змішану систему виконання судових рішень. Нині вже 120 приватних виконавців отримали ліцензію та почали працювати.

Павло Петренко
Міністр юстиції України
Приватні виконавці – це особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність та уповноважені державою здійснювати діяльність з примусового виконання рішень у порядку, встановленому законом.

На відміну від державного виконавця, приватний не отримує зарплату, за вчинення виконавчих дій приватному виконавцю сплачується винагорода.

Приватний виконавець приймає до виконання виконавчі документи за місцем проживання, перебування боржника. Приватні виконавці можуть вчиняти виконавчі дії на всій території України.

Поява приватних виконавців забезпечила конкуренцію із державними виконавцями, а це означає, що робота і тих, і інших стане ефективнішою. Більше того, українці самостійно вже можуть обрати, до кого з виконавців їм звернутися.
Які рішення можуть виконувати приватні виконавці?

Приватний виконавець може здійснювати примусове виконання всіх рішень суду, крім:

– рішень про відібрання і передання дитини, встановлення побачення з нею або усунення перешкод у побаченні з дитиною;

– рішень, за якими боржником є держава, державні органи, Національний банк України, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, державні та комунальні підприємства, установи, організації, юридичні особи, частка держави у статутному капіталі яких перевищує 25%, та/або які фінансуються виключно за кошти державного або місцевого бюджету;

– рішень, за якими боржником є юридична особа, примусова реалізація майна якої заборонена відповідно до закону;

– рішень, за якими стягувачами є держава, державні органи;

– рішень адміністративних судів та рішень Європейського суду з прав людини;

– рішень, які передбачають вчинення дій щодо майна державної чи комунальної власності;

– рішень про виселення та вселення фізичних осіб;

–.рішень, за якими боржниками є діти або фізичні особи, які визнані недієздатними чи цивільна дієздатність яких обмежена;

– рішень про конфіскацію майна.

Станом на 11.06.2018 на виконанні у приватних виконавців перебувало 13 203 виконавчих документи на суму 5 295 891 800 грн. Завершено приватними виконавцями 1 691 виконавчий документ на суму 155 230 826 грн., з яких фактично виконано 1 004 виконавчих документи та стягнуто (з урахуванням часткових стягнень) 290 601 674 грн.

Залишок виконавчих документів на кінець звітного періоду складав 11 501 документ на суму 5 068 303 413 грн.
Приватним виконавцем може бути громадянин України, який:

– досяг 25 років;
– має вищу юридичну освіту не нижче другого рівня;
– володіє державною мовою;
– має стаж роботи у галузі права після отримання відповідного диплома не менше двох років;
– склав кваліфікаційний іспит.

Протягом 2017 року на виконанні у приватних виконавців перебувало 3 363 виконавчих документи (завершено виконання – по 269), а до червня 2018 року – вже 13203 виконавчих документи (завершено виконання – по 1691).
Якщо наступного року з'явиться ще 1000 приватних виконавців, то вони вже можуть скласти серйозну конкуренцію державним, яких нараховується близько 4 тис. А це може стати серйозним проривом в досягненні поставленої мети – за 5 років вийти на середньоєвропейський рівень виконання судових рішень.

Павло Петренко
Міністр юстиції України
ЗАЛИШИЛИСЬ ПИТАННЯ?
Якщо ви не знайшли відповіді на свої питання, звертайтесь:

044 364 23 93 колл-центр Міністерства юстиції України
0 800 213 103 єдиний контакт-центр системи безоплатної правової допомоги

Владислав Власюк - Генеральний директор Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Міністерства юстиції України
Юлія Навроцька - державний експерт Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності
Міністерства юстиції України
Сергій Гавриленко - державний експерт Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Міністерства юстиції України
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website